رشت
زمین
ملک با قدرالسهم بالا در بهترین منطقه تجاری رشت (چهار راه گلسار)
شهر: رشت
میزان مالکیت: مشاعی (834.34 از 874.9 سهم)
کاربری/ پهنه: پارک های عمومی زیر منطقه ای (G113) و معبر
مساحت: 874.9 متر مربع
آدرس: رشت، فضای سبز میدان انصاری
900,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 45,000,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.