رشت
آپارتمان
ملک اداری در لوکسترین مجتمع تجاری منطقه گلسار رشت (برج آراد)
شهر: رشت
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: اداری
مساحت: 80.42 متر مربع
آدرس: رشت، بلوار گلسار، بین خیابانهای 80 و 86، جنب مجتمع تجاری کاوه اداری سوم جنوبی
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.