رشت
آپارتمان
ملک اداری در لوکسترین مجتمع تجاری منطقه گلسار رشت (برج آراد)
شهر: رشت
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: اداری
مساحت: 59.17 متر مربع
آدرس: رشت، بلوار گلسار، بین خیابانهای 80 و 86، جنب مجتمع تجاری کاوه اداری هفتم شمالی
62,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 3,100,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.