رامیان
ساختمان و تاسیسات
مرغداری و خوراک دان با موقعیت جغرافیایی عالی و استراتژیک (پیشنهاد عالی)
شهر: رامیان
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: صنعتی و مرغداری
مساحت: 146969 متر مربع
آدرس: رامیان، خانببین، جاده سعدآباد، کیلومتر 8، مححدوده روستای ارازگل
2,810,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 140,500,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.