تهران
آپارتمان
آپارتمان آماده تحویل در موقعیت تکرار نشدنی (منطقه الهیه) با شرایط پرداخت استثنائی
شهر: تهران
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی-آپارتمان
مساحت: 163.35 متر مربع
آدرس: تهران، الهیه، خیابان گلنار، خیابان ماهرو، انتهای بن بست ماگنولیا
531,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 26,550,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.