اصفهان
زمین
با موقعیت و دسترسی عالی جهت سرمایه گذاری
شهر: اصفهان
میزان مالکیت: مشاعی
کاربری/ پهنه: کشاورزی
مساحت: 349938.82 متر مربع
آدرس: شهرستان اصفهان ،بخش مرکزی بعد از روستای اشکاوند به سمت شهر زیار ،روستای زغمار ،کوچه دلنوازان
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.