بیرجند
زمین
زمین مسکونی با موقعیت عالی
شهر: بیرجند
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 222.38 متر مربع
آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، شهر بيرجند. بلوار غفاری، نبش غفاری 13
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.