بیرجند
زمین
زمین تجاری با موقعیت عالی
شهر: بیرجند
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: تجاری
مساحت: 159.21 متر مربع
آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، روستای امیرآباد پایین، حاشیه خیابان شهید محمد رضا امیرآبادی زاده
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.