بیرجند
زمین
زمین تجاری با موقعیت عالی
شهر: بیرجند
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: تجاری
مساحت: 60 متر مربع
آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، شهر بیرجند، حاشیه خیابان 15 خرداد ( بعد از عمارت رحیم آباد)
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.