تهران
زمین
زمین دارای موقعیت استثنائی برای سرمایه گذاری در بهترین منطقه تهران (فرمانیه)
شهر: تهران
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: پهنه R122 با کاربری تثبیت شده درمانی
مساحت: 3354.2 متر مربع
آدرس: فرمانیه، بعد از دیباجی، خیابان عسگریان، خیابان تنگستان یکم، کوچه یگانه
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.