کرج و حومه
زمین
مناسب سرمایه گذاری و ساخت و ساز
شهر: کرج و حومه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: خدمات درون بافتی
مساحت: 7600 متر مربع
آدرس: کرج، عظیمیه، ندای شمالی، نبش میخک
0 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 0 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.