تنکابن
زمین
باغ شش هکتاری خارج از بافت با قیمت مناسب
شهر: تنکابن
میزان مالکیت: همگی پلاک ها ششدانگ و پلاک 203 به صورت مشاع
کاربری/ پهنه: (خارج از بافت (خارج از محدوده ) و قسمتی آموزشی
مساحت: 61656 متر مربع
آدرس: تنکابن -آبکله سر کوچک
1,810,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 90,500,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.