نوشهر
ساختمان و تاسیسات
مجتمع تجاری مناسب جهت سرمایه گذاری
شهر: نوشهر
میزان مالکیت: مشاعی
کاربری/ پهنه: زیرزمین انباری ( وفق پروانه ساختمانی )
مساحت: 240.01 متر مربع
آدرس: نوشهر- هلستان-پاساژ ولیعصر(عج)
53,500,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 2,675,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.