نوشهر
زمین
قطعه زمین با موقعیت ساحلی در منطقه زیبای عالم کلا
شهر: نوشهر
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: خارج از محدوده طرح هادی
مساحت: 2807.5 متر مربع
آدرس: نوشهر- مرتع بینوا- عالم کلا
480,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 24,000,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.