رشت
زمین
ملک واقع شده در بهترین منطقه رشت (گلسار) جهت آپارتمان سازی
شهر: رشت
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: برابر طرح تفضیلی، مسکونی
مساحت: 354.23 متر مربع
آدرس: رشت، گلسار، خیابان 179، کوچه دوم؛، قطعه پنجم، دست چپ
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.