درصد پرداخت نقدی

درصد پرداخت زمان تحویل ملک

درصد پرداخت قسطی (باقیمانده)

دوره اقساط

درصد تحفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت به 60٪ باقیمانده

تا سقف 100 میلیارد ریال

درصد پرداخت نقدی ۳۰٪

درصد پرداخت زمان تحویل ملک ۱۰٪

درصد پرداخت قسطی (باقیمانده) ۶۰٪

دوره اقساط ۲۴ ماهه

درصد تحفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت به 60٪ باقیمانده حداکثر تا ۱۸٪

بالاتر از سقف 100 میلیارد ریال

درصد پرداخت نقدی ۳۰٪

درصد پرداخت زمان تحویل ملک ۱۰٪

درصد پرداخت قسطی (باقیمانده) ۶۰٪

دوره اقساط ۳۰ ماهه

درصد تحفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت به 60٪ حداکثر تا ۱۸٪

پیشنهاد ویژه 18 نتیجه

تهران 48 نتیجه

مشاهده همه

البرز 32 نتیجه

مشاهده همه

گیلان 62 نتیجه

مشاهده همه

اصفهان 15 نتیجه

مشاهده همه

خراسان رضوی 13 نتیجه

مشاهده همه

آذربایجان شرقی 9 نتیجه

مشاهده همه

خوزستان 12 نتیجه

مشاهده همه

بوشهر 1 نتیجه

مشاهده همه