آق قلا
زمین
زمین با کاربری تجاری و توجیه اقتصاد مناسب جهت سرمایه گذاری
شهر: آق قلا
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: تجاری
مساحت: 30 متر مربع
آدرس: آق قلا ابتدای جاده بندرترکمن روبروی بیمارستان آل جلیل
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.