آق قلا
زمین
قطعه تفکیکی با امکان ایجاد ارزش افزوده بالا
شهر: آق قلا
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 250 متر مربع
آدرس: آق قلا خیابان آزادی مابین خیابان خرمشهر و محله آق لر
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.