ایجرود
زمین
زمین مناسب بهره برداری
شهر: ایجرود
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: زراعی دیمی
مساحت: 260621.3 متر مربع
آدرس: زنجان ، ایجرود ، روستای حاج قشلاق
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.