بیرجند
زمین
زمین مسکونی با موقعیت عالی
شهر: بیرجند
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: مسکونی
مساحت: 287.51 متر مربع
آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، شهر بیرجند، بلوار جماران، خيابان ناهيد ( مدرس ۶۳ )
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.