کرمانشاه
زمین
زمین آماده ساخت با قابلیت تجاری بر خیابان اصلی
شهر: کرمانشاه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: قابلیت تجاری
مساحت: 150 متر مربع
آدرس: شهرستان کرمانشاه ، شهرک الهیه ، فاز سوم جانبازان
36,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 1,800,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.