کرمانشاه
زمین
زمین مناسب سرمایه گذاری بر خیابان اصلی
شهر: کرمانشاه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: ورزشی
مساحت: 2766.87 متر مربع
آدرس: شهرستان کرمانشاه ، شهرک الهیه ، فاز سوم جانبازان
188,500,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 9,425,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.