کرمانشاه
زمین
زمین مناسب سرمایه گذاری با امکان تغییر کاربری
شهر: کرمانشاه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: اداری
مساحت: 14641.57 متر مربع
آدرس: شهرستان کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال مسافربری شهید کاویانی
998,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 49,900,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.