کرج و حومه
زمین
ملک خوش آتیه و مستعد ساخت و ساز جهت سرمایه گذاری با موقعیت مناسب در ورودی چهار باندی مهرشهر روبروی باغ آلو
شهر: کرج و حومه
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: در گستره ب 1 و دارای کاربری خدمات درون بافت پیشنهادی
مساحت: 1008 متر مربع
آدرس: کرج، مهرشهر، فاز 3، خیابان 341
614,000,000,000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 30,700,000,000 ریال
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.