بندر انزلی
زمین
ملک ساحلی بکر با منظره بینظیر و ویژگی استثنائی جهت ویلاسازی
شهر: بندر انزلی
میزان مالکیت: ششدانگ
کاربری/ پهنه: خارج از محدوده و جهانگردی و پذیرائی
مساحت: 678.79 متر مربع
آدرس: بندر انزلی،سنگاچین، گلوگاه، ضلع شمالی مجتمع اداره برق
فروش رفته
ملک با وضع موجود به فروش می‌رسد، بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه الزامی می‌باشد.